کتابچه راهنمای کاربر اوپن تونز

این کتابچه راهنما برای اوپن تونز است؛ یک نرم افزار انیمیشن سازی دو بعدی منبع باز با ویژگی های کامل.

توجه

این کتابچه راهنما یک پروژه در حال پیشرفت است، که هدف دارد تا اولین و کامل ترین مرجع برای ویژگی های اوپن تونز را ارائه بدهد؛ و به همین ترتیب همیشه جا برای بهبود ها و بروزرسانی ها وجود خواهد داشت. از همکاری استقبال می شه!

برای مشارکت در مستندات اوپن تونز، لطفا از مخزن OpenToonz docs دیدن کنید.

بخش ها

تشکر ویژه

این مستندات بر پایه راهنمای کاربر Toonz Harlequin 7.1؛ اصالتا ساخته شده توسط Digital Video S.p.A.، رم ایتالیا است.