چیز های جدید در اوپن تونز

در این بخش شما می توانید لیستی از موارد برجسته در آخرین نسخه اوپن تونز را پیدا کنید. این ها ممکن است شامل ویژگی های جدید، رفع مشکل ها یا بهبود هایی در ویژگی های در حال حاضر موجود باشد. در اینجا، می توانید لینک هایی به یادداشت های انتشار نسخه های گذشته پیدا کنید؛ برای پیگیری تاریخچه توسعه اوپن تونز در طول زمان.

نسخه ۱.۴

موارد برجسته

 • new Vector Guided Drawing Controls panel and options.

 • new Stop-Motion panel & Canon DSLR Camera Capture support (فقط ویندوز).

 • new نوار ابزار: Now tool availability is Context Aware.

 • new ابزار Can now be used in Raster Levels :Fill.

 • new Eraser Tool: Pencil Mode for Toonz Raster levels, also in Freehand and Polyline types.

 • new Xsheet/Timeline: Camera Column to see and edit animation keyframes.

 • new Xsheet/Timeline: Create Blank Drawing command.

 • new پخش: New Short Play command.

 • new وارد کردن/خروجی گرفتن: XDTS File Support (Celsys and Toei Animation xsheet file format).

 • new افکت ها: Corridor Gradient Iwa.

 • new افکت ها: Spin Gradient Iwa.

 • new Motion Paths: Now can be created using the Geometry Tool.

 • new میانبر ها: میانبر های جدید برای دستور های کی فریم بعدی/قبلی.

 • new Viewer: تنظیمات رنگ for Viewer Background in Level editing mode.

 • new Cleanup: "None" line processing mode, for applying only autocenter/rotation/flipping.

 • new Palette Editor: Delete Unused Styles right-click command.

 • new Cache folder location & Clear Cache Command.

 • new Execute Toonz scripts from commandline.

 • new رابط کاربری: New Help menu options Online Manual, What's New, Community Forum and Report a Bug.

 • new رابط کاربری: ترجمه کره ای جدید. (نسخه اولیه)

 • new افکت ها: Help به انگلیسی و اسپانیایی.

 • new کتابچه راهنمای اوپن تونز: ترجمه اسپانیایی جدید.

 • enhancement رابط کاربری: Updated/Reorganized Menus.

 • enhancement File Browser: Double-click in Load Scene and Load Level dialogs to open files.

 • enhancement پنجره Now can act upon Multiple Selected levels :Level Settings.

 • enhancement Startup Popup: Now Scenes are Saved on Creation.

 • enhancement افکت ها: Added Swap Colors Button in Gradient effects.

 • enhancement Read Only levels: Allow to Copy Selections from Read Only Levels.

 • enhancement Read Only levels: PSD and FFmpeg-loaded levels are now Read Only.

 • enhancement Function Editor: Hide Inbetween Values option in Spreadsheet mode.

 • enhancement Function Editor: Step / Interpolation change for multiple selected Keyframes.

 • enhancement ابزار Precise control using Alt key :Animate.

 • enhancement ابزار Remember last brush preset used :Brush.

 • enhancement ابزار Make Control Points easier to select :Control Point Editor.

 • enhancement صدا: کیفیت صدا بهبود یافته برای پخش و Scrubbing. (فقط لینوکس)

 • fix Brush Tool: Center mouse cursor on brush preview (for pixel-art work)

 • fix Transparent QuickTime Output.

...و خیلی بیشتر!

لطفا برای لیست کامل ویژگی های جدید، بهبود ها و رفع مشکل ها، یادداشت های انتشار نسخه ۱.۴ میزبانی شده در گیت هاب را مشاهده کنید.